BENVINGUTS A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ!!!

,

Amb l’arribada de la revolució digital, la societat actual ha hagut de fer un canvi radical en la seva forma de veure i relacionar-se amb el món. Un món ple de informació que es troba a un “click” de distància. Un món on ja no importa el teu coneixement sinó quina utilitat.

Aquest és el tipus de societat en el que viuen els nostres alumnes i és per això que actualment es parla molt més de competències i no tant de coneixement.

Avui introduirem una de les competències més importants i que més preocupa en una societat on existeix una gran producció d’informació de totes les àrees  del coneixement, la selecció de la informació.

Buscar informació, per qualsevol mitjà, és la base per a que siguem capaços de donar resposta a diverses preguntes i debatre sobre temàtiques actuals. Actualment, gràcies a l’existència d’ordinadors smartphones, tablets i altres dispositius, és molt més fàcil tindre accés a textos i articles de qualsevol tema. Desgraciadament, molts alumnes donen com verdadera certa informació que resulta ser només l’opinió personal d’algú que escriu a la web.

Per evitar aquest tipus d’errors, és importat exercitar el pensament analític i crític per valorar la qualitat i utilitat de la informació recavada. A més a més, hi ha que avaluar la veracitat, formalitat i credibilitat de cada pàgina d’Internet i dels autors que publiquen i saber utilitzar correctament els buscadors.

Des de l’Atelier de Sarrià guiem als nostres alumnes per a que puguin estar segurs de la fiabilitat de la informació que estan recopilant. Per a poder fer aquesta feina hem de tenir en compte els criteris d’avaluació: autoritat, selecció dels continguts, actualització, organització, llegibilitat, adequació al destinatari i navegabilitat.

–      Autoritat.  Qui es el responsable del lloc web? Aquesta informació ens permet analitzar el nivell de fiabilitat de la informació que trobem i saber si la informació és reconeguda acadèmicament i si els continguts són pertinents.

–      Selecció dels continguts.  Per a això és necessari validar la informació de mitjançant altres fonts. També, atendre a possibles errors ortogràfics i de redacció ens ajudarà a definir la fiabilitat de les pàgines.

–      Actualització.  Fa referència a si la pàgina es troba en funcionament mitjançant les dates d’actualització.

–      Organització.  Podem tenir en compte si hi ha un ordre lògic, clar i si la pàgina conté índex, esquemes, notes a peu de pàgina i referències bibliogràfiques.

–      Llegibilitat.  En referència a este punt, s’ha d’avaluar si els colors de les lletres, les imatges i la seua disposició faciliten o dificulten la comprensió de la informació que trobem a la pàgina.

–      Adequació al destinatari.  Observar que el contingut sigui pertinent, es a dir, que la informació es troba en un vocabulari adequat depenent de quin sigui l’àmbit de treball.

–      Navegabilitat.  Aquest es refereix a la facilitat i l’autonomia en la que podem o no desplaçar-nos per la pàgina web.

L’objectiu principal d’ensenyar la tècnica de recerca d’informació és aconseguir que els alumnes gestionen el seu aprenentatge i siguin capaços de produir i compartir coneixements. A l’Atelier de Sarrià també som conscients de que aquestes habilitats no s’adquireixen de forma espontània, sinó que depèn de l’exercitació. També s’ha de practicar la compressió lectora, respectar els ritmes i estils d’aprenentatge i prestar l’ajuda necessària per tal de que l’alumne pugui superar qualsevol dubte, obstacle o limitació.

Laura Fuster

Graduada en Física per la UB

Professora a l’Atelier de Sarrià