Comentar un text a Filosofia

Sabeu com es fa un comentari de text? A Filosofia és molt comú que, tard o d’hora, us l’acabin demanant; de fet, és l’eina filosòfica per excelència! Pot ser que hagueu sentit el vostre professor dir que a l’examen us entrarà un comentari de text. És comprensible si això us ha espantat, però us explicaré un […]