TROBAR EL BALANÇ PERFECTE!

,

Sempre és complicat compaginar la vida social i treure bones notes a l’institut o fins i tot, a la universitat. Encara que pugui semblar un gran repte, us asseguro que és possible ! Sovint la falta de temps per a estudiar és deguda a una mala organització. Cadascú té el seu ritme d’aprenentatge i tots són vàlids, però s’ha de saber aprofitar el temps que es té disponible per tal d’obtenir el resultat òptim.

Des de la meva perspectiva de professora, un dels errors que cometen més els alumnes és voler assolir la màxima informació possible un parell o tres de dies abans d’un examen. La necessitat d’entendre-ho se superposa a la pressió de tenir una data límit al damunt i, en conseqüència, es dediquen un munt d’hores seguides a estudiar, molt concentrades i sense descansos . Aquest no és un bon mètode d’estudi, ja que es necessita temps per a entendre i processar els coneixements. Cal recordar que memoritzar no és aprendre i que, sovint, el que aprenem serà la base per entendre el que vindrà seguidament a cada assignatura. La millor maner a d’aprendre és treballar una miqueta cada dia combinant l’estudi amb el temps lliure.

Des de l’Atelier, procurem ensenyar tècniques d’estudi per tal que els alumnes aprenguin a estudiar de manera més eficient i, com sempre, procurem fer-los sentir en confiança per resoldre amb ells totes les seves inquietuds!

Georgina Xifra
Estudiant de Física Fonamental a la UB
Professora a l’Atelier