TEMPS DE PRENDRE DECISIONS

,

Comencem el curs i amb ell comencen els dubtes: Quina carrera vull estudiar? Quin batxillerat m’agrada més? He escollit bé el batxillerat que estic cursant? De quines assignatures m’examinaré a la selectivitat?

Són moltes les preguntes que es fan els nostres alumnes amb relació a la seva vida acadèmica. Nosaltres, com a docents, hem d’actuar com a punt de suport per tal que ells puguin, amb tota la informació necessària, prendre les decisions oportunes. És en aquest punt on deixem de ser només els seus professors per començar a ser una referència. La nostra funció és posar a disposició de l’alumne la nostra experiència en el món acadèmic i posar-nos en el seu lloc, amb la intenció que ell se senti comprès i pugui triar una opció o altra amb tota la informació que necessita i sense cap mena de pressió.

A mi personalment és una de les parts que més m’agrada d’aquest treball, perquè és en moments com aquests on coneixes a l’alumne i les seves inquietuds en més profunditat i on s’aconsegueix que tot l’esforç fet durant el curs s’encamini en la direcció correcta.

Així doncs, a l’Atelier els nostres alumnes tenen tot el nostre suport acadèmic i emocional per tirar endavant i amb èxit els seus estudis.

Arnau Belzunces

Estudiant de Dret i ADE a la UB

Professor a l’Atelier