APROVAR L’ASSIGNATURA PENDENT DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL

,

Des de fa uns anys, la doctrina pedagògica adverteix de la necessitat que l’escola concedeixi a l’educació emocional la mateixa importància que als aspectes estrictament cognitius.  Però que significa realment educació emocional? Es tracta de la capacitat de controlar i reconèixer els sentiments (tant els propis com el dels altres), discriminar-los i emprar aquesta informació per guiar el nostre pensament i les nostres accions. En aquest sentit, Josep Soler, professor de filosofia i educació emocional de l’escola Saint Peter’s School afirma que no es tracta només d’identificar les emocions sinó veure la idea que hi ha darrere d’elles (por, ràbia, indignació, alegria, entusiasme…).

Que ens permet l’educació emocional?

–       Prendre consciència de les nostres emocions

–       Comprendre els sentiments dels altres.

–       Tolerar les pressions i frustracions

–       Accentuar la nostra capacitat de treballar en equip

–        Adoptar una actitud empàtica i social que ens brindarà majors possibilitats de desenvolupament personal.

–       Participar, deliberar i conviure amb tothom des d’un ambient harmònic i de pau.

Els beneficis de la intel·ligència emocionals en els infants i adolescents són doncs múltiples. Entre d’altres en podem destacar la millora de la conducta, la creació d’una autoestima sana i el desenvolupament també de nens més responsables, segurs i autònoms.

Com educar les emocions a l’escola?

–       Cal aprendre als nens a identificar les pròpies emocions. Per això és útil que es formulin la pregunta, com em sento?

–       Cal que l’infant entengui que aquelles apareixen per un motiu o situació concreta (tan les emocions pròpies com les emocions dels companys). Per això és útil que es formulin la pregunta : per què em sento així? Com crec que es sent l’altre?

–       Cal aprendre als infants a expressar les seves pròpies emocions, ja que si les comparteixen es sentiran millor i els altres els podran ajudar. Per això és útil que es formulin la pregunta: m’agrada sentir-me així?

–       Cal que els infants aprenguin habilitats per regular i controlar les seves emocions. Per això és útil que es formulin la pregunta : què puc fer per controlar el que sento?

–       A partir de les emocions que senten, han de ser capaços de triar què fer i com actuar. Per això és útil que es formulin la pregunta : què puc fer per canviar i sentir-me millor?

És important doncs que tant a casa com a l’escola, pares i mestres ensenyin als nens a gestionar les seves emocions, ja que ajudarà als infants a actuar de manera correcta i prendre decisions encertades. A més a més, ajudarà als estudiants a integrar d’una manera més eficaç tots els aprenentatges.

Lila Arteman

Estudiant Traducció i Interpretació UPF

Professora a l’Atelier de Sarrià

1 comentario
 1. Direcció Atelier
  Direcció Atelier Dice:

  Parlem de l’educació emocional dels nois i noies a l’escola perquè creiem que aquesta els és necessària per poder tirar endavant amb el seu dia a dia, amb la socialització amb els companys i amb tot l’entorn, amb la gestió dels conflictes i l’autoestima… Tot el que puguin entendre i gestionar respecte a les emocions dels altres i les pròpies els donarà equilibri i els ajudarà a tots els nivells, començant pels seus estudis.

  Helena Gadea
  Directora
  Atelier de Sarrià

Los comentarios están desactivados.